foto00 foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto12 foto13 foto14

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU

Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
pow. kolski, woj. wielkopolskie
Tel. 63 2710073
fax. 632710086

poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Wydział Organizacyjny, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności - Stanowiska pracy - Urząd - Urząd Miejski w Dąbiu nad Nerem.

 

Pobierz PDF

Wydział Organizacyjny, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności

 

 - lukasz_krolasik.jpg

 - agnieszka_jablonska.jpg

Łukasz Królasik
Kierownik Wydziału

Agnieszka Jabłońska

 
W skład wydziału wchodzą również:

Ireneusz Andrzejczak

Tomasz Jedyński

Hubert Olszak

Wiesław Sielicki

Kazimierz Kaźmierczak

Grażyna Sukiennik

Agnieszka Dobrzyńska

 

Wydział Organizacyjny, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności

Pokój nr 6
tel. (63) 27 10 073
(63) 27 10 082

Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Kancelarii Urzędu:

  • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
  • udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Dąbiu,
  • obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,
  • zaopatrzenie w materiały biurowe, urządzenia, prasę, pieczęcie urzędowe, środki czystości.

2. Sprawowanie obsługi biurowej  Burmistrza i Sekretarza.

3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne, społeczno- użyteczne, stażystów, osób odbywających praktyki i opiekunów dowozów uczniów do szkół gminnych.
4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, dokształcaniem pracowników oraz analizą sytuacji kadrowej w Urzędzie, a także przestrzeganiem przepisów BHP.
5. Udział w opracowywaniu projektów aktów o charakterze ustrojowym Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz upowszechnienie przepisów prawa lokalnego.
6. Udział w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta dotyczących w szczególności pracy Urzędu, obowiązków i uprawnień pracowniczych.
7. Wystawianie i rejestracja delegacji służbowych.
8. Prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych.
9. Prowadzenie zbioru  obowiązujących przepisów oraz rejestru zarządzeń Burmistrza, rejestru umów.
10. Przyjmowanie, gromadzenie i archiwizowanie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Kierowanie zarządzeń Burmistrza do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację i pracujących w oparciu o nie.
12. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem świąt państwowych i uroczystości obchodzonych w Gminie Dąbie  oraz powiadamianie społeczeństwa  o  ich terminach.
13. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i korespondencji wpływającej do Urzędu.
14. Przyjmowanie interesantów zgłaszających osobiście skargi, wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych Wydziałów.
15. Udzielanie informacji o właściwości organów administracji rządowej oraz innych organów administracji.
16. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy.
17. Wywieszanie  w  Urzędzie  ogłoszeń  sądowych, komorniczych,  skarbowych, administracji rządowej samorządowej.
18. Prowadzenie spraw w zakresie szkoleń pracowniczych.
19. Nadzór nad obiektami sportowymi będącymi majątkiem Gminy Dąbie wraz z prowadzeniem spraw związanymi z umowami najmu pomieszczeń hali sportowej.
20.Organizacja imprez sportowych.
21. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
22. Współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w  dokumentach ewidencji ludności.
23. Współpraca z organami policji.
24. Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę, powrotu za granicy, zameldowania  i  wymeldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców.
25. Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców.
26. Przekazywanie zmian do TBD.
27. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
28. Prowadzenie archiwum zgłoszeń meldunkowych.
29. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z ruchu ludności.
30. Występowanie o nadanie nr PESEL przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
31. Prowadzenie stałego rejestru Wyborców.
32. Obsługa organizacyjna wyborów.
33. Sporządzanie wzorów wniosku o wyznaczenie kuratora dla osób nieobecnych w związku z prowadzeniem postępowań o wymeldowanie.
34. Prowadzenie ewidencji osób pozbawionych wolności.
35. Udostępnianie na wniosek  informacji z ewidencji ludności i prowadzenia korespondencji w tym zakresie.
36. Prowadzenie spraw obronnych w szczególności planowania operacyjnego.
37. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych  i rzeczowych.
38. Prowadzenia ewidencji osób podlegających rejestracji wojskowej.
39. Prowadzenie ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
40. Planowanie z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
41. Wykonywanie innych zadań z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego zleconych przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
42. Realizacja zadań z obszaru ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Dąbiu, w tym zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
43. Opracowanie i koordynacja prac związanych z wydawnictwami promocyjnymi Gminy.
44. Prowadzenie spraw związanych z wyborem i zamówieniem materiałów promocyjnych Gminy.
45. Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących Gminy celem ich wykorzystania w promocji.
46. Prowadzenie magazynu Urzędu Miejskiego w Dąbiu.
 

PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.